Offshore vindmølleinstallatøren A2SEA har fået opgraderet deres SharePoint løsning, som bruges til håndtering af virksomhedens dokumentation og installationsprojekter med afsæt i RePoint konceptet fra extri:co.
Udfordring:

A2SEA havde en ældre version af SharePoint kørende, der ikke længere var tidssvarende og fleksibel i forhold til de store mængder af data, som de løbende installationsprojekter genererede.

Løsning:

For at understøtte en hurtig og effektiv implementering blev den nye SharePoint løsning baseret på RePoint leveranceprocedurer og moduler til projekter, design, medarbejderoversigt, nyheder og billeder.

Udbytte:

Den nye portal har sikret A2SEA en skalerbar og driftssikker løsning til at håndtere projekternes samlede livscyklus, der samtidig fungerer som intranet og management system for brugerne.

Om A2SEA

A2SEA er en førende leverandører inden for offshore vind-transport, installation og serviceløsninger. Virksomheden har hovedkontor i Fredericia, med datterselskaber og kontorer i Tyskland, Storbritannien og Kina. Der er ca. 400 ansatte, hvoraf 120 arbejder i administrative stillinger, mens resten er maritim personale på alle niveauer.

YDELSER

Rådgivning

KONTAKT

Dennis-Svarre-Laursen-Key-Account-Manager

Dennis Svarre Laursen
Email: dsl@extrico.dk
Tlf: 28 43 27 38