Ved at flytte Azure til extri:co har SKOV A/S fået bedre overblik – og reduceret omkostningerne

”Efter flytningen af vores Azure til extri:co har vi fået nedbragt en række unødige omkostninger og fået et klart billede af fordelingen af ressourcer på de forskellige applikationer. Via faste løbende sessioner med extri:co sørger vi for at fastholde fokus på at få den største værdi til den bedst mulige pris.”

Arne Due Byriel, IT-chef, SKOV A/S

Baggrund:

SKOV A/S benytter bl.a. Azure som global platform til en række forretningsservices, der stilles til rådighed for professionelle kunder over hele verden.

Med mere end 30 udviklere og eksterne leverandører, som baserer løsninger på Azure, var omkostningerne på platformen stærkt stigende.

Løsninger:

I et struktureret forløb har extri:co flyttet SKOV’s Azure subscription fra EA til CSP, hvorefter der er arbejdet med at opsætte en logisk gruppering af alle ressourcer, så det præcis kunne identificeres, hvilke kostcentre de hørte til.

Samtidig er der kommet en mere overskuelig visualisering af selve omkostningerne.

Udbytte:

Via løbende rightsizing sessioner med relevante interessenter er forretningsapplikationerne blevet udfordret på, om der fandtes mere kosteffektive services at basere disse på i Azure.

Det har medført løbende reduktion af omkostninger hertil.

Om SKOV

SKOV A/S bidrager til en effektiv og bæredygtig global fødevareproduktion, der sikrer sunde fødevarer produceret med fokus på dyrevelfærd. Virksomheden leverer klimaløsninger, farm management og digitale services til animalsk produktion worldwide og beskæftiger ca. 450 ansatte på tværs af koncernen i Danmark, USA, Kina, Rusland, Thailand og Malaysia.

Ydelser
Kontakt
Dennis-Svarre-Laursen-Key-Account-Manager

Dennis Svarre Laursen
Email: dsl@extrico.dk
Tlf: 28 43 27 38