RePoint – viden og erfaring sat i system

På baggrund af mange års erfaring med levering af komplekse ydelser inden for infrastruktur, cloud-tjenester og SharePoint, har extri:co udviklet RePoint kon­ceptet. RePoint er et best practice koncept, der dækker over alt fra foruddefinerede konsulentforløb, udvikling, design over til færdige moduler til intranet og projekt- og dokumenthåndtering.

På tværs af applikationsplatforme (platforme) sørger vi for at sammensætte tilpassede konsulentforløb (processer), hvor der med relevante forretningstjenester (produkter) leveres kundetilpassede løsninger, som løser konkrete behov.

Repoint-arbejdsmodel
Platforme
 • Office 365
 • Azure
 • SharePoint
 • Enterprise Mobility
Processer
 • Veldefinerede processer for konsulentforløb
 • Workshops/analyser
 • Udviklingsprocedurer
 • Dokumentation
Produkter
 • RePoint Apps
 • Office 365 Add-ins
 • 3. partsværktøjer
 • Scripts
 • Driftsaftaler

Vi er med hele vejen og driver processen
i samspil med de relevante personer hos kunden

ikon-afklaring

 Afklaring

Gennemgang af eksi­ste­rende setup, afdæk­ning af behov, beskri­velser af brugs­scenarier samt mål­sæt­ninger og succes­kriterier.

ikon-opbygning

Opbygning

Proof of Concept og løsnings­design samt efter­følgende opbygning, udvikling og imple­men­tering af de aftalte løsninger.

ikon-overlevering

 Overlevering

Dokumentation og over­levering af løsninger og systmer samt teknisk sparring til IT afdelingen og super­­bruger­­under­visning.

support-ikon

 Support

Via faste aftaler sikrer vi stabil drift og løbende support af de leverede løsninger og systemer, så I kan holde fokus på for­ret­ningen.

Skal vi ikke bare mødes?

Lad os tage en uforpligtende snak om dit næste projekt.
Book et møde med os og lad os skabe fundamentet for en tryg løsning.

Book et møde

Løsninger

Gennemtænkte løsninger til konkrete behov

Ydelser

IT afdelingens kompetente sparringspartner