Gratis seminar – Sådan får du succes med Microsoft 365 til samarbejde og produktivitet

extri:co er for syvende år i træk vært for arrangementet, der klæder dig på med den nyeste viden, så din virksomhed får optimalt udbytte af jeres Microsoft 365 licenser.

Seminarprogram

08.00-08.30: Registrering, morgenmad og velkomst (Dennis Svarre Laursen, extri:co a/s)
08.30-09.10: Samarbejde med Teams og SharePoint (Jesper M. Christensen, extri:co a/s)
09.10-09.30: CASE: SKOV Connect – intranet og Teams (Jesper M. Christensen, extri:co a/s)
09.30-09.40: Pause
09.40-10.20: Analyse og kortlægning af forretningsprocesser (Preben Svendsen, Cornerstones)
10.20-10.30: Pause
10.30-11.15: Produktivitet og forretningsløsninger (Jacob Nørremark, extri:co a/s)
11.15-11.35: CASE: Inspection App (Allan Lundsby, estron a/s)
11.35-12.00: CASE: Medarbejder App (Henrik Bostrup, Thy-Mors Energi
12.00-              Afrundning og sandwiches

Det går vi i dybden med

At vise, hvordan du kan optimere samarbejde og produktivitet i din virksomhed med afsæt i værktøjer som allerede er tilgængelig i jeres Microsoft 365 licenser.

SharePoint, Teams, Power Apps og Power Automate

Her vil Jesper M. Christensen og Jacob Nørremark fra extri:co gennemgå, hvordan man kan omsætte værktøjerne SharePoint, Teams, Power Apps og Power Automate til konkrete løsninger, der skaber værdi. Undervejs i indlæggende vises relevante kundecases, bl.a. fra SKOV, der producerer staldventilationsanlæg til eksport over hele verden.

Analyse af forretningsprocesser og afdækning af digitaliseringsgevinster

Preben Svendsen fra konsulenthuset Cornerstones kommer og fortæller om, hvordan man konkret kan analysere forretningsprocesser og afdække deres digitaliseringsgevinster. Med mere end 25 års erfaring fra ledende stillinger i virksomheder, som LEGO, KK Wind og DOVISTA har Preben stor erfaring at gennemskue, hvor og hvordan virksomheden skal sætte ind for at opnå succes.

Forretningsapplikationer i praksis

Som konkrete eksempler på, hvad man kan lave med Power Apps og Power Automate når man fået styr på sine processer, vil Allan Lundsby fra kabelproducenten estron og Henrik Bostrup fra forsyningsselskabet Thy-Mors Energi fremvise eksempler på forretningsapplikationer der skaber værdi.

Hvorfor skal jeg deltage?

Vi gennemgår de væsentligste nyheder og features i platformen, som har relevans for jeres virksomhed!
Få indblik i hvor Microsoft 365 er på vej hen
Demo af værktøjer og cases i praksis
Dialog med andre virksomheder
Få direkte svar på dine spørgsmål af konsulenterne
Viden om hvad andre har gjort for at lykkes
Sådan analyserer du dine forretningsprocesser

Dato og sted

Fredag den 10. december 2021

Østergaards Hotel
Silkeborgvej 94
7400 Herning

Gratis seminar tilmelding

Hvem er seminaret for?

 Seminaret er henvendt til de beslutningstagere og udførende i virksomheden, som har ansvar for eller indflydelse i forhold til IT-forretningsløsninger. Titlen er ikke afgørende, men en lyst og interesse for at få indblik i de muligheder der er for at optimere forretningsprocesser ved hjælp af digitalisering.