Privatlivs- og cookiepolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

extri:co a/s, Silkeborgvej 88, 1. 7400 Herning, CVR nr. 29146772 er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: info@extrico.dk eller 96268700.

Behandling af persondata
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.
For at være kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig: Oplysninger, som du giver os, når du udfylder en formular eller registrerer dig online via hjemmesiden, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, titel, telefonnummer og e-mailadresse), og kontaktoplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål eller når du i øvrigt henvender dig til os om dit kundeforhold. extri:co a/s kan desuden indhente oplysninger om ejerforhold af selskaber og kreditoplysninger fra kreditoplysningsbureauer til brug for bedømmelse af din økonomiske soliditet og kreditværdighed i forbindelse med dit kundeforhold. Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag: samtykke, opfyldelse af kontrakt, retslig forpligtelse samt interesseafvejning.
For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at, vi indsamler følgende personoplysninger om dig: Oplysninger, som du giver os, i forbindelse med indgåelse af en leverance eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, titel, telefonnummer og e-mailadresse), samt oplysninger, som du giver, når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde. Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag: samtykke, opfyldelse af kontrakt, retslig forpligtelse samt interesseafvejning.
Når du som kunde, leverandør eller samarbejdspartner benytter vores website indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks. ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller undersøgelser, registrerer dig som abonnent samt øvrig brug af services via websitet.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser).
Såfremt du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.
Privatlivspolitik ifm. rekruttering

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden. Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.

Såfremt extri:co a/s undtagelsesvis ønsker at gemme ansøgning og bilag indhentes der særskilt samtykke hertil.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max. i 3 måneder, hvorefter det slettes. Ansøgeren gøres opmærksom på dette, når den uopfordrede ansøgning modtages.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 3 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:
– Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
– Administration af din relation til os
Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:
– Behandling af vores køb/ydelser
– Administration af din relation til os
Oplysninger indsamlet på hjemmesiden bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.
Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige logningsperioder. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Samtykke

Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger
extri:co a/s benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger; f.eks. ticketsystem, system til udsendelse af nyhedsbreve etc. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til Google, fragtmænd, banker og inkasso etc.
Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyttes Google (til data opsamlet via cookies) og Facebook (Data fra vores facebookside) som er medlem af US Privacy Shield.
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, din geografiske placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Brug af cookies” nedenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.