REMA 1000 satser på Azure som skalerbar udviklingsplatform for skræddersyede forretningsapplikationer

“Hos REMA 1000 bliver Azure i høj grad set som en udviklingsplatform, man hurtigt kan eksekvere på. Her fungerer extri:co både som udviklingshus og som sparringspartner, så vi har styr på sikkerhed, udviklingsprocesser og omkostninger.”

Thomas Terndrup – IT Integration Lead, REMA 1000

Herunder kan du læse 2 eksempler på udviklingsløsninger, som spiller sammen med allerede eksisterende applikationer:
Baggrund:

Master Data:

REMA 1000 havde ikke et samlet HR-system, og informationer var spredt ud på flere forskellige applikationer. Samtidig kunne HR ikke berige og udfylde specifikke data om medarbejdere, da de forskellige systemer ikke var dedikerede HR-systemer. Fejl i data opstod jævnligt som konsekvens heraf.

Scan-selv:

I forbindelse med udrulning af en scan-selv løsning i butikkerne, hvor kunder selv kan betale for varer, opstod behov for en administrativ selvbetjeningsportal til købmændene. Dette for at undgå, at IT blev flaskehals i forbindelse med oprettelse af nye brugere og adgang til at betjene scan-selv løsningen.

Løsning:

Master Data:

For at sikre validitet af data fra en central kilde for HR-data blev der udviklet og implementeret et Master Data Management system, som agerer datakilde for andre IT-projekter og systemer med data på alle 18.000 medarbejdere samt mere end 55.000 historiske ansættelser.

Scan-selv:

Der blev udviklet en løsning, som købmændene kunne tilgå via deres eksisterende SharePoint Online interface, afviklet i Azure via SaaS-tjenester, som sikrer at de butiksansatte oprettes i Azure AD og herefter har den rette adgang til scan-selv løsningen.

Udbytte:

Begge løsningerne er nu fuldt kørende i drift, uden at det lægger beslag på ekstra ressourcer til serverdrift, som før var konsekvensen ved nye forretningsapplikationer.

Et vigtigt element i ”rejsen til Azure” er, at fokus er på, at der ikke etableres “legacy applikationer” med underliggende servere (IaaS), men moderne løsninger baseret på PaaS/SaaS-tjenester, som Azure SQL, Functions, LogicApps mm.

En af de store fordele for REMA 1000 er, at der nu benyttes DevOps for alle udviklingsprojekter i Azure. Hermed opnås kvalitetssikring og bedre styring i udrulning af nye softwareløsninger på tværs af 4 miljøer, hvilket alle interne og eksterne ressourcer skal leve op til.

Om REMA 1000

Den kendte fødevarekæde REMA 1000 udspringer fra den norske Reitangruppen, som blandt andet også ejer Uno-X samt franchise-rettighederne til 7-Eleven i Norden. I Danmark findes der mere end 350 REMA 1000 franchise-butikker med flere end 15.000 ansatte.

Ydelser
Kontakt
Dennis-Svarre-Laursen-Key-Account-Manager

Dennis Svarre Laursen
Email: dsl@extrico.dk
Tlf: 28 43 27 38