SKOV binder virksomheden tættere sammen med kommunikation, samarbejde og dokumenthåndtering via SharePoint og Teams

“Det har været et meget positivt forløb med implementeringen af det nye SharePoint intranet, SKOV Connect, og Teams, hvor vi sammen med extri:co har haft et tæt samarbejde med alle afdelinger i koncernen for at bygge de nye løsninger op”

Sofie Sohn Østergaard Larsen – PA / Executive Secretary, SKOV A/S

Baggrund:

SKOV A/S er vokset markant over de senere år og i takt med stadig større underafdelinger i USA, Rusland, Kina, Thailand og Malaysia var de eksisterende løsninger ikke længere tidssvarende. 

Samtidig med den stigende kompleksistet og generelt øgede digitalisering af virksomhedens samlede aktiviteter, var der et ønske om at binde alle dele af organisationen tættere sammen og sikre bedre styring af data samtidig.

For at opnå bedst muligt udbytte af deres Microsoft 365 licenser blev det valgt at det nye løsnings-setup skulle baseres på services heri.

Løsninger:

Løsningen består af et integreret samspil mellem SharePoint Online og Teams for at opnå synergier på tværs af de mange værktøjer i Microsoft 365 platformen.

Det nye SharePoint Online intranet agerer frontend for intern kommunikation, afdelingsområder og videndeling. Samtidig er der oprettet Teams for de respektive afdelinger, hvor de arbejder med dokumenter og opgaver, som styres centralt via SharePoint.  

Desuden er der i processen oprettet en kontraktstyringsløsning, som sikrer et bedre overblik samt håndtering af aftaler med de mange leverandører på tværs af indkøbsfunktioner i hele virksomheden.  

Udbytte:

Ved at tænke SharePoint og Teams sammen, er der opnået store fordele, hvor SharePoint er ”vinduet” ud mod forretningen og Teams er selve ”arbejdsområdet” for medarbejderne. 

Alle medarbejdere i administration og produktion har nu adgang til at tilgå relevante informationer uanset om de er på virksomhedens lokationer eller benytter private enheder.  

Særligt de udenlandske afdelinger har oplevet at de har fået løftet deres samarbejds- og kommunikationsmuligheder og er blevet knyttet tættere sammen med resten af koncernen. 

Om SKOV

SKOV A/S bidrager til en effektiv og bæredygtig global fødevareproduktion, der sikrer sunde fødevarer produceret med fokus på dyrevelfærd. Virksomheden leverer klimaløsninger, farm management og digitale services til animalsk produktion worldwide og beskæftiger ca. 450 ansatte på tværs af koncernen i Danmark, USA, Kina, Rusland, Thailand og Malaysia.

Ydelser
Løsninger
Moduler
Kontakt
Dennis-Svarre-Laursen-Key-Account-Manager

Dennis Svarre Laursen
Email: dsl@extrico.dk
Tlf: 28 43 27 38