Har du styr på krypterede mails?

By 18. februar 2019 Uncategorized @da

Siden nytår har Datatilsynet stillet større krav, når du sender følsomme og fortrolige personoplysninger i en e-mail. Har du styr på dem? Ellers lad extri:co hjælpe dig.

Den nye praksis gælder private virksomheder, når de for eksempel sender helbredsoplysninger, oplysninger om strafbare forhold, cpr-numre og de mest private af de såkaldt almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om særlige sociale eller familiemæssige forhold, økonomiske forhold og lignende.

Med ”kryptering” menes, at der anvendes en sikker linje, når man sender en e-mail fra én e-mailkonto til en anden.

Kontakt extri:co’s konsulent og hør mere.