ALPI Danmark fastholder fokus på driftsstabilitet, sikkerhed og forretningsløsninger med løbende assistance fra extri:co

Alpi-extrico-it-drift
”Konsulenterne hos extri:co kender os og vores IT-systemer. En af extri:co’s væsentligste styrker er evnen til at være på forkant, og konsulenterne kommer på eget initiativ med forslag til  implementering af relevante løsninger. Vi lytter til deres anbefalinger og tager dem typisk med på råd, inden vi foretager større investeringer eller omlægninger. I samarbjede med extri:co evaluerer vi løbende aftaler og skuer fremad, så vores IT-løsninger fortsat kan følge med den udvikling, der kendetegner ALPI.”

Andreas Bo Andreassen, IT Manager, ALPI Danmark

Baggrund:

Hos ALPI Danmark går tingene stærkt, så det er vigtigt at alle systemer er stabile, sikre og opdaterede. IT afdelingens primære fokus er på at understøtte at alt kører, som det skal og facilitere platforme som forretningen kan udvikle sig på.

Det er dog ikke muligt at holde sig opdateret på ny viden for alle områder og derfor er der behov for en partner, som løbende kan levere onsite assistance, rådgivning og sparring samt opbygning af forretningsløsninger.

Kort sagt at hjælpe IT afdelingen med, at ALPI Danmark får mest muligt ud af deres budget og investeringer til gavn for medarbejdere og kunder.

Løsning:

For at sikre høj stabilitet på den løbende drift af ALPI Danmarks IT setup, støtter extri:co’s konsulenter op med kompetent drift og supportydelser til virksomhedens IT afdeling.

Samtidig er der ved spidsbelastninger og ferieperioder ekstra hjælp at hente hos extri:co’s support team.

Samarbejdet har strakt sig over 15 år, hvor extri:co er inde over mange aspekter af ALPI Danmarks IT setup og yder services inden for infrastruktur, netværk, AS/400, Microsoft 365, sikkerhed, compliance, licenser, SharePoint mm.

Udbytte:

Hos ALPI Danmark er man slet ikke i tvivl om at det har været en god investering at hyre extri:co ind som ekstern IT samarbejdspartner.

Med det kontinuerlige forløb gennem mange år, ser ALPI Danmark en stor værdi i at extri:co kender virksomheden og forstår den måde der arbejdes på.

For ALPI Danmark står extri:co for ærligt samarbejde med dygtige konsulenter der har fingeren på pulsen, som sørger for maksimal udnyttelse af deres systemer og platforme.

Om ALPI Danmark

ALPI er et speditionsfirma med logistikcentre i Danmark, Norge og Finland og har ca. 300 ansatte. Virksomheden arbejder med stort set alle former for transport til lands, til vands og i luften. Endvidere er ALPI ekspert i løsninger inden for lagerhotel og pickpack, ligesom firmaet yder professionel rådgivning om told og andre transportrelaterede problemstillinger.

Ydelser
Løsninger
Moduler
Kontakt
Dennis-Svarre-Laursen-Key-Account-Manager

Dennis Svarre Laursen
Email: dsl@extrico.dk
Tlf: 28 43 27 38